استاندارد ملی لوله کشی گاز طبیعی

استاندارد ملی طراحی ، نظارت ، اجرا ، تست ، تایید و بهره برداری لوله کشی گاز طبیعی ابنیه مسکونی با فشار 0.25 پوند بر اینچ مربع و همچنین ساختمان های عمومی و ابنیه صنعتی با فشار 2 پوند بر اینچ مربع و بالاتر مبحث 17 مقررات ملی ساختمان ایران می باشد. مهندسین محترم تاسیسات مکانیکی و متقاضیان دریافت صلاحیت نظارت و تایید لوله کشی گاز طبیعی و همچنین مجریان محترم می توانند نسخه نوشتاری آخرین ویرایش این استاندارد را که مربوط به سال 1389 می باشد از آدرس ذیل دریافت نموده و مطالعه نمایند :

http://www.4shared.com/office/K-Pqnk0J/_17__1389.html

/ 0 نظر / 26 بازدید