حلوق بین الملل

حل مسالمت آمیز اختلافات بین الملل :

قسمت اول - اختلافات بین الملل : اختلاف بین الملل را از نظر سنتی به اختلافات حقوقی و اختلافات سیاسی تقسیم مینماید . چنانچه نتوان ماهیتا برای اختلافات راه حلی براساس قواعد حقوقی یافت ، این اختلافات سیاسی تلقی می شود.

قسمت دوم - روشهای حل اختلاف بین المللی : این روشهای بر دو دسته اند ؛روشهای غیر حقوقی یا دیبلماتیک و روشهای حقوقی .

گفتار اول - روشهای غیر حقوقی یا دیبلماتیک  : روشهای غیر حقوقی حل اختلاف  مشتمل بر روشهای بین الدول و روش سازمان های بین المللی است .

گفتار دوم - روشهای حقوقی : این روشهای شامل داوری بین المللی و دادگستری بین المللی است .

بند 1 : داوری بین المللی :

الف ) تعریف داوری بین المللی : داوری بین المللی به عنوان روش حقوقی فیصله اختلافات میان تابعان حقوق بین المللی در مورد موضوعات حقوق بین المللی ،بر اساس حقوق بین المللی و استثنا" سایر ملاحظات است .

ب) تاریخ تحول داوری بین المللی : تحول داوری با وقوع حادثه " الاباما " به اوج خود رسید و دنیا برای اولین بار شاهد حل اختلاف دو قدرت بزرگ ( انگلستان و امریکا ) از طریق داوری بود . ضمنا برای نخستین بار بود که تشکیل یک رکن و مرجع داوری در معاهده ای پیش بینی شده بود .داوری در سه شکل زیر تجلی یافته است : 

اول - داوری واحد : داوری رئیس کشور یا پاپ یا یک قاضی یا حقوقدان یا دیپلمات .

دوم - کمیسیون مختلط داوری.

سوم - دادگاه داوری : که به افراد مستقل ، بی طرف و دارای صلاحیت رسمی فنی سپرده می شود. 

جدیدترین تحول داوری بین المللی , تأسیس دیوان داوری ایران و امریکا مورخ 1981 می باشد 

ج ) مقایسه داوری با دادگستری بین المللی : ......

مطلب ادامه دارد ....

نقل از حقوق بین الملل عمومی و سازمان های بین المللی / گرد آورندگان حسین ریاحی ، مظاهر نامداری موسی آبادی

/ 2 نظر / 22 بازدید
فرشاد

جناب آقای مهندس طباطبائی ، استاد محترم و گرانقدر درج پست جدید در وبلاگ شما را تبریک گفته و از اطلاعات مفیدی که به اشتراک نهاده اید سپاسگزارم. سلامت باشید و سایه شما بر سر شاگردانی همچون بنده مستدام باد. [گل][گل] با احترام فرشاد سرایی