نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری

با توجه به درخواست همکار کارشناس رسمی دادگستری ، نمونه ای از گزارش کارشناس رسمی دادگستری که توسط اینجانب تهیه شده است جهت استفاده همکاران محترم از طریق لینک زیر تقدیم حضور می گردد :

http://jafartabatabai.persiangig.com/%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%20%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%20%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C.doc/download

/ 2 نظر / 20 بازدید
وحید رحمانی

با تشکر از نمونه گزارش ارائه شده.

احمد عظیمی

درود بر مهندس طباطبایی عزیز . از لطف شما ممنونم بابت گزارش خوبتان .