گشتی در دنیای خبرها

رصد جسم 25 سانتی متری از فضا :

نیورک : یک شرکت امریکایی ماهواره ای را طراحی کرده که قادر است از ارتفاع  595 کیلومتری زمین ، هر شیء یا خوراکی ای که در دست افراد است مشاهده کند .

ماهواره موسوم به  World view - 3  سومین سری از تلسکوپ های ساخت این شرکت به شمار می آید و افزون بر امکانات دیگر قادر است طی فقط چند روز پوشش تصویری کاملی از تمام سطح زمین ظبط کند .

گفتنی است ماهواره یاشده تا پایان سال جاری میلادی به فضا پرتاب خواهد شد .

استخدام بی رویه کم سوادها در دولت گذشته :

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از روند استخدام های بی رویه و غیر قانونی دستگاه های دولتی در دولت قبل انتقاد کرد . محمود عسگری آزاد بااشاره به اینکه آمار دقیقی از تعداد استخدام شده ها در دولت گذشته وجود ندارد به ایسنا گفت : استخدام ها انقدر بی رویه و خلاف قانون بوده که آمارها در جایی ثبت نشده اند به گفته وی ، در این دوران اختیار تام بودند که هر کسی ، در هر جایی ، هر کاری که می خواهد انجام دهد .

ورود مجلس به پرونده ویژه خواری مناطق آزاد :

رئیس کمیسیون اصل 90 از ورود این کمیسیون به پرونده ویژه خواری در مناطق آزاد خبر داد . محمد علی پور مختار در زمینه تخلفات دولت قبل در مناطق آزاد به خبرنکار ما گفت : در این زمینه گزارش های وجود دارد که کمیسیون اصل 90 با تشکیل پرونده ای در حال بررسی آن است .

این تخلفات در زمینه واگذاری اراضی مناطق آزاد به برخی افراد حقیقی و حقوقی بوده و هنوز ارزش ریالی آن مشخص نیست ...

نقل از همشهری شماره 6190 مؤرخه 92/11/27 

/ 0 نظر / 20 بازدید